Work > Art

Mixed media collage, photograph,
Nostalgia
Mixed Media Collage
12" x 12" x 1.5"